Կլոր սեղանի ամփոփում / «Մարդու և քաղաքացու իրավունքները» նախագիծ

Ինչու՞ սկսեցին այս թեման ուսումնասիրել, նպատակը կայանում էր մեր իրավունքները ավելի լավ ճանաչելու, որպեսզ ՀՀ քաղաքացիներ։ Մենք ընտրում ենք ամեն ամիս մեկ հոդված, որի շուրջ ուսումնասիրություններ ենք կատարում։ Հավաքում ենք տվյալներ, դեպքեր և նաև ուսումնսիրում ենք այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են այդ օրենքի խախտումներով։ Առաջին ամսվա շրջանակներում մենք ուսումնասիրենցինք «Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը» և նաև անց ենք կացրել հարցում, որն էլ օգնեց մեզ ավելի լավ իմանալ, թե մարդիկ ինչ չափով են տեղեկացված օրենքից։ Եվ հասկացանք, որ տարբեր տարիքային խմբերում մարդկանց կարծիքը բաժանվում է։ Այս ամիս մենք ուսումնասիրում էինք «Աշխատանքի իրավունք»-ը։ Այս նախագծերի շրջանակում մենք անցանք մի շարք փուլերով։ Այդպիսին է օրինակ առաջին փուլը՝ ծանոթությունը։

Ինչ փուլերով եք ուսումնասիրությունն իրականացնել

Ուսումնասիրության ընթացքում մենք անցել ենք հետևյալ փուլերով.

  • Հոդվածի ընտրություն
  • Ուսումնասիրություններ հոդվածի վերաբերյալ
  • Նյութերի խմբագրում
  • Հարցում հասարակության շրջանում
  • Ընդհանուր արդյունքների ամփոփում

Ինչ արդյունքներ եք գրանցել և Ինչ տվեց նախագիծը ձեզ

Այդյունքում մենք կարողացցանք առանձնացնել հստակ տարիքային սահմաններ, որոնք մեջ գրակշռում են նույն կարծիքները։ Նաև արդյունքում եմնք ներկայացրել ենք մեր աշխատանքները և ծանոթացնելով մարդկանց օրենքի հետ, ինչը մոտեցնում է մարդկանց այսպիսի կարևոր օրենքները ավելի լավ ճանաչելուն։
Ավելի կոպիտ ասելով արդյունքում մենք ունեցանք նյութեր, հարցում, պաստառ թեմաների շուրջ, Կլոր սեղանի մասնակցուցյուն, և օրենքների ընդհանուր գաղափար։